Danh mục: Giải toán lớp 8

Chương 1: phép nhân và phép chia các đa thức

 1. Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung
 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 6. Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 7. Chia đơn thức cho đơn thức
 8. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 9. Ôn tập chương 1 lớp 8

Chương 2: phân thức đại số

 1. Phân thức đại số
 2. Rút gọn phân thức đại số
 3. Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
 4. Cộng, trừ các phân thức
 5. Nhân, chia các phân thức
 6. Biến đổi các phân thức hữu tỉ
 7. Ôn tập chương 2 toán lớp 8

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Mở đầu về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 3. Phương trình tích
 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 6. Ôn tập chương 3 toán lớp 8

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Ôn tập chương 4 toán lớp 8

Chương 5: Tứ giác

 1. Tứ giác
 2. Hình thang
 3. Đường trung bình của tam giác, hình thang
 4. Đối xứng trục
 5. Hình bình hành
 6. Đối xứng tâm
 7. Hình chữ nhật
 8. Hình thoi
 9. Hình vuông
 10. Ôn tập chương 5 toán lớp 8

Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

 1. Đa giác, đa giác đều
 2. Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
 3. Diện tích hình thang, diện tích hình thoi
 4. Ôn tập chương 6 toán lớp 8

Chương 7: Tam giác đồng dạng

 1. Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
 2. Tính chất đường phân giác của tam giác
 3. Hai tam giác đồng dạng
 4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 5. Ôn tập chương 7 toán lớp 8

Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

 1. Hình hộp chữ nhật
 2. Thể tích hình hộp chữ nhật
 3. Hình lăng trụ đứng
 4. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
 5. Ôn tập chương 8 lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Các kiến thức cần nhớ  Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình  Bước 1: Lập phương trình: -Chọn ẩn và đặt điều…

Continue Reading Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 3 toán lớp 8

1. Phương trình a) Định nghĩa: Đẳng thức $A(x) = B(x)$, trong đó $A(x)$ và $B(x)$ là hai biểu thức của cùng một biến $x$ gọi…

Continue Reading Ôn tập chương 3 toán lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

1. Các kiến thức cần nhớ Bất đẳng thức: Bất đẳng thức là hệ thức có dạng \(a > b\) ( hoặc \(a < b,a \ge…

Continue Reading Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

1. Các kiến thức cần nhớ Tính chất nhân cùng một số vào hai vế của bất đẳng thức. a) Khi nhân cả hai vế của…

Continue Reading Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Các kiến thức cần nhớ Tập nghiệm của bất phương trình + Số \(x = a\) gọi là nghiệm của một bất phương trình nếu ta…

Continue Reading Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại: \(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a\;\;khi\;\;a \ge 0\\ – a\;\;khi\;\;a < 0\end{array} \right..\) Một số dạng toán chứa…

Continue Reading Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 4 toán lớp 8

1. Bất đẳng thức Bất đẳng thức là hệ thức có dạng \(a > b\) ( hoặc \(a < b,a \ge b,a \le b\) )…

Continue Reading Ôn tập chương 4 toán lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Tứ giác

1. Các kiến thức cần nhớ Tứ giác Định nghĩa : Tứ giác $ABCD$ là một hình gồm bốn đoạn thẳng $AB$ , $BC$ , $CD$…

Continue Reading Tứ giác
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Hình thang

1. Các kiến thức cần nhớ Hình thang Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hai góc kề một cạnh…

Continue Reading Hình thang
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Đường trung bình của tam giác, hình thang

1. Kiến thức cần nhớ Đường trung bình của tam giác Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai…

Continue Reading Đường trung bình của tam giác, hình thang