Danh mục: Giải toán lớp 8

Chương 1: phép nhân và phép chia các đa thức

 1. Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung
 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 6. Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 7. Chia đơn thức cho đơn thức
 8. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 9. Ôn tập chương 1 lớp 8

Chương 2: phân thức đại số

 1. Phân thức đại số
 2. Rút gọn phân thức đại số
 3. Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
 4. Cộng, trừ các phân thức
 5. Nhân, chia các phân thức
 6. Biến đổi các phân thức hữu tỉ
 7. Ôn tập chương 2 toán lớp 8

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Mở đầu về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 3. Phương trình tích
 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 6. Ôn tập chương 3 toán lớp 8

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Ôn tập chương 4 toán lớp 8

Chương 5: Tứ giác

 1. Tứ giác
 2. Hình thang
 3. Đường trung bình của tam giác, hình thang
 4. Đối xứng trục
 5. Hình bình hành
 6. Đối xứng tâm
 7. Hình chữ nhật
 8. Hình thoi
 9. Hình vuông
 10. Ôn tập chương 5 toán lớp 8

Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

 1. Đa giác, đa giác đều
 2. Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
 3. Diện tích hình thang, diện tích hình thoi
 4. Ôn tập chương 6 toán lớp 8

Chương 7: Tam giác đồng dạng

 1. Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
 2. Tính chất đường phân giác của tam giác
 3. Hai tam giác đồng dạng
 4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 5. Ôn tập chương 7 toán lớp 8

Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

 1. Hình hộp chữ nhật
 2. Thể tích hình hộp chữ nhật
 3. Hình lăng trụ đứng
 4. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
 5. Ôn tập chương 8 lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Ôn tập chương 8 lớp 8

1. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương a. Định nghĩa Hình hộp chữ nhật có $6$ mặt là những hình chữ nhật . Hình…

Continue Reading Ôn tập chương 8 lớp 8