Danh mục: Giải toán lớp 9

Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

 1. Căn thức bậc hai
 2. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn
 3. Rút gọn biểu thức chứa căn
 4. Căn bậc ba
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 9

Chương 2: Hàm số bậc nhất

 1. Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Đồ thị hàm số y=ax + b
 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
 5. Hệ số góc của đường thẳng
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 9

Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 4. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 6. Ôn tập chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

 1. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax2
 2. Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm
 3. Công thức nghiệm thu gọn
 4. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 5. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 6. Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol
 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 8. Hệ phương trình đối xứng
 9. Ôn tập chương 4 toán lớp 9

Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 4. Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
 5. Ôn tập chương 5 toán lớp 9

Chương 6: Đường tròn

 1. Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn
 2. Đường kính và dây của đường tròn
 3. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
 5. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
 6. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 7. Ôn tập chương 6 toán lớp 9

Chương 7: Góc với đường tròn

 1. Góc ở tâm – Số đo cung
 2. Liên hệ giữa cung và dây
 3. Góc nội tiếp
 4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
 6. Cung chứa góc
 7. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
 8. Tứ giác nội tiếp
 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 10. Diện tích hình tròn, quạt tròn
 11. Ôn tập chương 7 toán lớp 9

Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 4. Ôn tập chương 8 toán lớp 9
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Ôn tập chương 2 toán lớp 9

1. Hàm số + Nếu đại lượng $y$ phụ thuộc vào đại lượng $x$ sao cho với mỗi giá trị của $x$ ta luôn xác…

Continue Reading Ôn tập chương 2 toán lớp 9
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Các kiến thức cần nhớ Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn +) Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng $ax…

Continue Reading Phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Các kiến thức cần nhớ Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ…

Continue Reading Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1. Các kiến thức cần nhớ Quy tắc thế: Phương pháp thế là một trong những cách biến đổi tương đương một hệ phương trình,…

Continue Reading Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số

1. Các kiến thức cần nhớ Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn $\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a’x + b’y = c’\end{array} \right.{\rm{   }}\left(…

Continue Reading Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1. Các kiến thức cần nhớ Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Bước 1. Lập hệ phương trình: – Chọn các…

Continue Reading Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Ôn tập chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn – Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng $ax\, + \,by\, = \,c$ trong đó …

Continue Reading Ôn tập chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax$^2$

1. Các kiến thức cần nhớ Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = a{x^2}\,\,\left( {a \ne 0} \right)$ +) Nếu \(a…

Continue Reading Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax$^2$
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn – Phương trình bậc hai một ẩn ( hay gọi tắt…

Continue Reading Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm thu gọn

1. Các kiến thức cần nhớ Nhắc lại công thức nghiệm của phương trình bậc hai Xét phương trình bậc hai $a{x^2} + bx +…

Continue Reading Công thức nghiệm thu gọn