Danh mục: Giải toán lớp 9

Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

 1. Căn thức bậc hai
 2. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn
 3. Rút gọn biểu thức chứa căn
 4. Căn bậc ba
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 9

Chương 2: Hàm số bậc nhất

 1. Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Đồ thị hàm số y=ax + b
 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
 5. Hệ số góc của đường thẳng
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 9

Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 4. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 6. Ôn tập chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

 1. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax2
 2. Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm
 3. Công thức nghiệm thu gọn
 4. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 5. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 6. Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol
 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 8. Hệ phương trình đối xứng
 9. Ôn tập chương 4 toán lớp 9

Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 4. Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
 5. Ôn tập chương 5 toán lớp 9

Chương 6: Đường tròn

 1. Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn
 2. Đường kính và dây của đường tròn
 3. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
 5. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
 6. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 7. Ôn tập chương 6 toán lớp 9

Chương 7: Góc với đường tròn

 1. Góc ở tâm – Số đo cung
 2. Liên hệ giữa cung và dây
 3. Góc nội tiếp
 4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
 6. Cung chứa góc
 7. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
 8. Tứ giác nội tiếp
 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 10. Diện tích hình tròn, quạt tròn
 11. Ôn tập chương 7 toán lớp 9

Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 4. Ôn tập chương 8 toán lớp 9
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón

1. Các kiến thức cần nhớ Hình nón Cho hình nón có bán kính đáy $R = OA$, đường sinh $l = SA$, chiều cao…

Continue Reading Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

1. Các kiến thức cần nhớ Hình cầu – Khi quanh nửa hình tròn tâm $O$, bán kính $R$ một vòng quanh đường kính $AB$…

Continue Reading Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Ôn tập chương 8 toán lớp 9

1. Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó : Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} =…

Continue Reading Ôn tập chương 8 toán lớp 9