Danh mục: Chương 5: Góc toán lớp 6

Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Nửa mặt phẳng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nửa mặt phẳng a, Mặt phẳng – Một mặt bàn, mặt bảng, một tờ giấy trải rộng… cho…

Continue Reading Nửa mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Góc. Số đo góc

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Góc Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai…

Continue Reading Góc. Số đo góc
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Khi nào thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) ? Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai…

Continue Reading Khi nào thì góc xOy cộng góc yOz bằng góc xOz?
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Tia phân giác của một góc

1. Các kiến thức cần nhớ Tia phân giác của một góc Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của…

Continue Reading Tia phân giác của một góc
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Đường tròn

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm $O,$ bán kính $R$ là hình gồm các điểm cách $O$…

Continue Reading Đường tròn
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tam giác Định nghĩa: Tam giác $ABC$ là hình gồm ba đoạn thẳng $AB;BC;CA$ khi ba điểm $A;B;C$ không…

Continue Reading Tam giác
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 5: Góc toán lớp 6

Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6

1. Nửa mặt phẳng a, Mặt phẳng – Một mặt bàn, mặt bảng, một tờ giấy trải rộng… cho ta hình ảnh của mặt phẳng….

Continue Reading Ôn tập chương 5: Góc toán lớp 6