Posted in Giải toán lớp 9 Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường…

Continue Reading Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

1. Các kiến thức cần nhớ Tỉ số lượng giác của góc nhọn Các tỉ số lượng giác của góc nhọn \(\alpha \) (hình vẽ)…

Continue Reading Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(BC…

Continue Reading Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông +) Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có…

Continue Reading Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ôn tập chương 5 toán lớp 9

1. Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$. Khi đó ta…

Continue Reading Ôn tập chương 5 toán lớp 9