Danh mục: Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Hình hộp chữ nhật

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật có $6$ mặt là hình chữ nhật (hình a). Hình lập phương…

Continue Reading Hình hộp chữ nhật
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Thể tích hình hộp chữ nhật

I. Các kiến thức cần nhớ a. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – Nếu đường thẳng $\left( a \right)$ vuông góc với hai…

Continue Reading Thể tích hình hộp chữ nhật
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Hình lăng trụ đứng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hình lăng trụ đứng + Hình lăng trụ đứng có hai đáy là những đa giác, các mặt…

Continue Reading Hình lăng trụ đứng
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Hình chóp đều, hình chóp cụt đều

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hình chóp, hình chóp đều + Hình chóp là hình có mặt đáy là một đa giác và…

Continue Reading Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

Ôn tập chương 8 lớp 8

1. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương a. Định nghĩa Hình hộp chữ nhật có $6$ mặt là những hình chữ nhật . Hình…

Continue Reading Ôn tập chương 8 lớp 8