Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Các kiến thức cần nhớ Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó : + Diện…

Continue Reading Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón

1. Các kiến thức cần nhớ Hình nón Cho hình nón có bán kính đáy $R = OA$, đường sinh $l = SA$, chiều cao…

Continue Reading Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

1. Các kiến thức cần nhớ Hình cầu – Khi quanh nửa hình tròn tâm $O$, bán kính $R$ một vòng quanh đường kính $AB$…

Continue Reading Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Ôn tập chương 8 toán lớp 9

1. Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó : Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} =…

Continue Reading Ôn tập chương 8 toán lớp 9