Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Các kiến thức cần nhớ Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó : + Diện…

Continue Reading Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

1. Các kiến thức cần nhớ Hình cầu – Khi quanh nửa hình tròn tâm $O$, bán kính $R$ một vòng quanh đường kính $AB$…

Continue Reading Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Ôn tập chương 8 toán lớp 9

1. Hình trụ Cho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó : Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} =…

Continue Reading Ôn tập chương 8 toán lớp 9