Danh mục: Chương 4: Đoạn thẳng

Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Điểm. Đường thẳng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Điểm. Đường thẳng a, Điểm – Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không…

Continue Reading Điểm. Đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Ba điểm thẳng hàng

1. Các kiến thức cần nhớ Ba điểm thẳng hàng + Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói là ba điểm thẳng…

Continue Reading Ba điểm thẳng hàng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Đường thẳng đi qua hai điểm

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Điều kiện xác định một đường thẳng Với hai điểm phân biệt \(A\) và \(B\) cho trước, có…

Continue Reading Đường thẳng đi qua hai điểm
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Tia

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa Hình gồm điểm $O$ và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm $O$ được…

Continue Reading Tia
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đoạn thẳng – Đoạn thẳng \(AB\)  là hình gồm điểm $A,$ điểm $B$ và tất cả các điểm…

Continue Reading Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩa: Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều…

Continue Reading Trung điểm của đoạn thẳng
Posted in Giải toán lớp 6 Chương 4: Đoạn thẳng

Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6

1. Điểm. Đường thẳng a, Điểm – Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình…

Continue Reading Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng toán lớp 6