Danh mục: Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học

1. Mệnh đề Định nghĩa: Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng…

Continue Reading Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Tập hợp

1. Định nghĩa Là một nhóm các phần tử có cùng tính chất hoặc có cùng một đặc điểm nào đó. Tập hợp thường được…

Continue Reading Tập hợp
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Các phép toán trên tập hợp

1. Phép giao $A \cap B = {\rm{\{ }}x \in A$ và \(x \in B{\rm{\} }}\) hay \(x \in A \cap B \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x…

Continue Reading Các phép toán trên tập hợp
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Các tập hợp số

1. Nhắc lại các tập hợp số đã học + Tập các số tự nhiên: \(\mathbb{N} = \left\{ {0,1,2,…} \right\}\) + Tập các số tự…

Continue Reading Các tập hợp số
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Ôn tập chương 1 toán lớp 10

I. MỆNH ĐỀ 1. Định nghĩa Mệnh đề là một câu khẳng định  Đúng hoặc Sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai. 2. Mệnh đề…

Continue Reading Ôn tập chương 1 toán lớp 10