Danh mục: Chương 4: Ôn tập học kỳ 1 lớp 2

Posted in Giải toán lớp 2 Chương 4: Ôn tập học kỳ 1 lớp 2

Ôn tập về phép cộng và phép trừ học kì 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách tìm giá trị của phép cộng và phép trừ trong phạm vi \(100\). II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:…

Continue Reading Ôn tập về phép cộng và phép trừ học kì 1
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 4: Ôn tập học kỳ 1 lớp 2

Ôn tập về hình học học kì 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Hình chữ nhật – Hình tứ giác: 2. Đoạn thẳng, đường thẳng và ba điểm thẳng hàng: II. CÁC…

Continue Reading Ôn tập về hình học học kì 1
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 4: Ôn tập học kỳ 1 lớp 2

Ôn tập về đo lường học kì 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Ki-lô-gam: 2. Lít: 3. Ngày, giờ 4. Ngày, tháng Cách đọc các thông tin về số ngày, các thứ…

Continue Reading Ôn tập về đo lường học kì 1
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 4: Ôn tập học kỳ 1 lớp 2

Ôn tập về giải toán học kì 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách giải và trình bày bài toán nhiều hơn và ít hơn. – Cách tìm số hạng trong một…

Continue Reading Ôn tập về giải toán học kì 1