Danh mục: Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách đọc, viết số có ba chữ số +)  Khi đọc số, ta tách các số theo các hàng…

Continue Reading Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn cộng hoặc trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ta làm như sau: + Đặt tính: Đặt…

Continue Reading Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. – Thực hiện phép cộng từ…

Continue Reading Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thì viết thẳng cột với nhau. – Thực hiện phép…

Continue Reading Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các bảng nhân

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm phép nhân: Phép cộng hai hoặc nhiều số giống nhau thì em có thể viết dưới dạng phép…

Continue Reading Ôn tập các bảng nhân
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các bảng chia

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia \(2;3;4;5.\) – Cách nhẩm phép chia hết của một số tròn trăm cho \(2;3;4\) – Vận dụng…

Continue Reading Ôn tập các bảng chia
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập về hình học toán lớp 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ghi nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc và chu vi hình tam giác, hình tứ giác. – Muốn…

Continue Reading Ôn tập về hình học toán lớp 3
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập về giải toán toán lớp 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đối với các bài toán đố, cần lưu ý $4$ bước cơ bản: Bước 1: Đọc và phân tích đề. Đề…

Continue Reading Ôn tập về giải toán toán lớp 3
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Xem đồng hồ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Kim ngắn: chỉ giờ – Kim dài: chỉ phút – Kim dài, mảnh, chạy nhanh: kim giây – Cách đọc giờ đúng, giờ lẻ, giờ…

Continue Reading Xem đồng hồ