Danh mục: Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: So sánh hai phân số

1. So sánh hai phân số cùng mẫu số Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số: +) Phân số nào có tử số…

Continue Reading Ôn tập: So sánh hai phân số
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Phân số thập phân

1. Khái niệm phân số thập phân Khái niệm: Các phân số có mẫu số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,…\) được gọi là các phân số thập phân. Ví…

Continue Reading Phân số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

1. Cộng, trừ các phân số cùng mẫu số Quy tắc: Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai…

Continue Reading Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Hỗn số

1. Khái niệm hỗn số Khái niệm: Hỗn số gồm hai thành phần là phần nguyên và phần phân số. Ví dụ: Cho hỗn số \(2\frac{1}{4}\)…

Continue Reading Hỗn số
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập về giải toán

1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Phương pháp giải: Bước 1: Vẽ sơ đồ Bước 2: Tìm số…

Continue Reading Ôn tập về giải toán
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập và bổ sung về giải toán

1. Bài toán tỉ lệ thuận a) Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận Hại đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này…

Continue Reading Ôn tập và bổ sung về giải toán
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

1. Bảng đơn vị đo độ dài Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\)…

Continue Reading Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Bảng đơn vị đo khối lượng Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\)…

Continue Reading Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng