Danh mục: Chương 2: Phân thức đại số

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Phân thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ  Phân thức đại số Định nghĩa: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một…

Continue Reading Phân thức đại số
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Rút gọn phân thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ  Rút gọn phân thức đại số – Cách biến đổi phân thức thành phân thức đơn giản hơn và…

Continue Reading Rút gọn phân thức đại số
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Các kiến thức cần nhớ Quy đồng mẫu thức Định nghĩa: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã…

Continue Reading Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Cộng, trừ các phân thức

1. Các kiến thức cần nhớ Cộng (trừ) hai phân thức cùng mẫu thức Quy tắc: Muốn cộng (trừ) hai phân thức cùng mẫu thức ta…

Continue Reading Cộng, trừ các phân thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Nhân, chia các phân thức

1. Các kiến thức cần nhớ a) Nhân hai phân thức Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức , ta nhân tử thức với nhau,…

Continue Reading Nhân, chia các phân thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Biến đổi các phân thức hữu tỉ

1. Các kiến thức cần nhớ Biến đổi các biểu thức hữu tỉ Ta sử dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân…

Continue Reading Biến đổi các phân thức hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Ôn tập chương 2 toán lớp 8

1. Phân thức đại số Định nghĩa Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng \(\frac{A}{B}\)…

Continue Reading Ôn tập chương 2 toán lớp 8