Danh mục: Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có tổng bằng 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Em cần ghi nhớ các cặp số có tổng bằng  là: \(10 = 1 + 9 = 2 + 8…

Continue Reading Phép cộng có tổng bằng 10
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

26 + 4; 36 + 24

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) và vận dụng vào giải toán đố. II. CÁC…

Continue Reading 26 + 4; 36 + 24
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

9 cộng với một số: 9 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nắm được bảng cộng \(9\) với một số. – Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai…

Continue Reading 9 cộng với một số: 9 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

29 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) – Vận dụng vào giải các bài toán…

Continue Reading 29 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

49 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) và vận dụng vào giải toán đố. II. CÁC DẠNG…

Continue Reading 49 + 25
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

8 cộng với một số: 8 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng $8$ với một số. – Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng. – Trong…

Continue Reading 8 cộng với một số: 8 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

28 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Đặt tính rồi tính, thực hiện phép cộng các số…

Continue Reading 28 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

38 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng…

Continue Reading 38 + 25
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Hình chữ nhật – Hình tứ giác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác. Dựa vào các ô vuông trên…

Continue Reading Hình chữ nhật – Hình tứ giác
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bài toán về nhiều hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này nhiều hơn đại lượng kia. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng toán…

Continue Reading Bài toán về nhiều hơn