Danh mục: Chương 5: Phép nhân và phép chia

Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Tổng của nhiều số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cần biết khái niệm tổng của nhiều số và cách thực hiện phép tính. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:…

Continue Reading Tổng của nhiều số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Lý thuyết Phép nhân

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Hiểu mối quan hệ giữa tổng của các số hạng giống nhau với phép nhân. – Biết cách viết…

Continue Reading Lý thuyết Phép nhân
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Thừa số – Tích

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết tên gọi về thành phần và kết quả của phép nhân. – Cách tìm  kết quả của phép…

Continue Reading Thừa số – Tích
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Bảng nhân 2

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Học sinh lập được bảng nhân \(2\) và ghi nhớ các giá trị trong bảng nhân này. II. CÁC DẠNG…

Continue Reading Bảng nhân 2
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Bảng nhân 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Lập bảng nhân 3 và ghi nhớ các giá trị có trong bảng nhân này. II. CÁC DẠNG TOÁN…

Continue Reading Bảng nhân 3
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Bảng nhân 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Lập và ghi nhớ bảng nhân ${\bf{4}}$. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{4}}$ nhân…

Continue Reading Bảng nhân 4
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Bảng nhân 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Lập và ghi nhớ bảng nhân ${\bf{5}}$. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{5}}$ nhân…

Continue Reading Bảng nhân 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Hiểu và nhận biết được đường gấp khúc. – Nắm được cách tính độ dài đường gấp khúc. II….

Continue Reading Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Phép chia

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Mối quan hệ giữa phép chia và phép nhân. – Đọc, viết và tính kết quả của phép chia….

Continue Reading Phép chia
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 5: Phép nhân và phép chia

Bảng chia 2

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia các số cho \(2\) và các bài toán đố liên quan. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:…

Continue Reading Bảng chia 2