Danh mục: Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Mở đầu về phương trình

1. Các kiến thức cần nhớ  a) Định nghĩa: Đẳng thức $A(x) = B(x)$, trong đó $A(x)$ và $B(x)$ là hai biểu thức của cùng…

Continue Reading Mở đầu về phương trình
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

1. Các kiến thức cần nhớ  Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn Phương trình dạng \(ax + b = 0,\)với a và b là…

Continue Reading Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình tích

1. Các kiến thức cần nhớ  Phương trình tích: Phương trình tích có dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0\) Công thức: \(A\left( x \right).B\left(…

Continue Reading Phương trình tích
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Các kiến thức cần nhớ  Phương tình chứa ẩn ở mẫu    a. Điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình là giá trị của…

Continue Reading Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Các kiến thức cần nhớ  Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình  Bước 1: Lập phương trình: -Chọn ẩn và đặt điều…

Continue Reading Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 3 toán lớp 8

1. Phương trình a) Định nghĩa: Đẳng thức $A(x) = B(x)$, trong đó $A(x)$ và $B(x)$ là hai biểu thức của cùng một biến $x$ gọi…

Continue Reading Ôn tập chương 3 toán lớp 8