Danh mục: Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Khái niệm số thập phân

1. Ôn lại phân số thập phân Các phân số có mẫu số là \(10;\,100;\,1000;\,…\) được gọi là các phân số thập phân. Ví dụ:…

Continue Reading Khái niệm số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

1. Hàng của số thập phân Ví dụ: a) Trong số thập phân \(286,703\) – Phần nguyên gồm có: \(2\) trăm, \(8\) chục, \(6\) đơn vị….

Continue Reading Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân

1. Số thập phân bằng nhau – Nếu viết thêm chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì…

Continue Reading Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém)…

Continue Reading Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau…

Continue Reading Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo diện tích Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau…

Continue Reading Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

1. Cộng hai số thập phân Quy tắc: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau: – Viết số hạng này dưới số hạng…

Continue Reading Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Phép trừ hai số thập phân

Phép trừ hai số thập phân Quy tắc: Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: – Viết số…

Continue Reading Phép trừ hai số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như…

Continue Reading Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … Ví dụ 1 : Đặt tính rồi tính: a) \(5,42 \times 10\)         …

Continue Reading Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …