Tag: 20000 câu trắc nghiệm địa lý

Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, đó là

Câu hỏi: Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, đó là A. văn hóa Trung Hoa,…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, đó là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là A. Bán đảo Đông Dương. B. Bán đảo Mã Lai. C….

Continue Reading Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì

Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì A. Khu vực này tập trung rất nhiều loại…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có nhiều núi lửa đang hoạt động do

Câu hỏi: Đông Nam Á có nhiều núi lửa đang hoạt động do A. nằm trong vàng đai sinh khoáng Thái Bình Dương. B. nằm…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có nhiều núi lửa đang hoạt động do
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do A. có nhiều tài nguyên rừng. B. giàu có về tài nguyên khoáng…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây? A. Than, dầu mỏ, khí đốt, thiếc, vàng. B. Dầu…

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu

Câu hỏi: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu A. Xích đạo. B. Cận nhiệt đới. C. Ôn đới. D. Nhiệt đới…

Continue Reading Câu hỏi: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á? A. Có dân số đông, mật độ dân số cao….

Continue Reading Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á?