Danh mục: Chương 7: Tam giác đồng dạng

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 7: Tam giác đồng dạng

Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng a. Tỉ số của hai đoạn thẳng Tỉ số của hai đoạn…

Continue Reading Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 7: Tam giác đồng dạng

Tính chất đường phân giác của tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ Định lý: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ…

Continue Reading Tính chất đường phân giác của tam giác
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 7: Tam giác đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Hai tam giác gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có ba cặp góc bằng nhau…

Continue Reading Hai tam giác đồng dạng
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 7: Tam giác đồng dạng

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

1. Các kiến thức cần nhớ Từ các trường hợp đồng dạng của tam giác đã học suy ra: Hai tam giác vuông đồng dạng…

Continue Reading Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 7: Tam giác đồng dạng

Ôn tập chương 7 toán lớp 8

1.Tỉ số của hai đoạn thẳng – Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị…

Continue Reading Ôn tập chương 7 toán lớp 8