Danh mục: Chương 3: Thống kê

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Thu thập số liệu thống kê tần số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Dấu hiệu Số liệu thống kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một…

Continue Reading Thu thập số liệu thống kê tần số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Bảng tần số của dấu hiệu

1. Các kiến thức cần nhớ * Từ bảng thu thập số liệu ban đầu ta có thể lập bảng tần số. Bảng “tần số”…

Continue Reading Bảng tần số của dấu hiệu
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Biểu đồ * Biểu đồ đoạn thẳng: + Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các…

Continue Reading Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Ôn tập chương 3: Thống kê toán lớp 7

1. Dấu hiệu Số liệu thống kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu. Mỗi số liệu là…

Continue Reading Ôn tập chương 3: Thống kê toán lớp 7