Danh mục: Chương 5: Tứ giác

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Tứ giác

1. Các kiến thức cần nhớ Tứ giác Định nghĩa : Tứ giác $ABCD$ là một hình gồm bốn đoạn thẳng $AB$ , $BC$ , $CD$…

Continue Reading Tứ giác
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Hình thang

1. Các kiến thức cần nhớ Hình thang Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hai góc kề một cạnh…

Continue Reading Hình thang
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Đường trung bình của tam giác, hình thang

1. Kiến thức cần nhớ Đường trung bình của tam giác Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai…

Continue Reading Đường trung bình của tam giác, hình thang
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Đối xứng trục

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đối xứng trục Định nghĩa: Hai điểm $A,B$ gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng $d$ nếu…

Continue Reading Đối xứng trục
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Hình bình hành

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. Ví dụ: Tứ giác \(ABCD\) là hình…

Continue Reading Hình bình hành
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Đối xứng tâm

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Hai điểm đối xứng qua một điểm Định nghĩa: Hai điểm  $A$, $B$ gọi là đối xứng với nhau qua…

Continue Reading Đối xứng tâm
Posted in Chương 5: Tứ giác Giải toán lớp 8

Hình chữ nhật

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Ví dụ: \(ABCD\) là hình chữ nhật \( \Leftrightarrow…

Continue Reading Hình chữ nhật
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Hình thoi

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Nhận xét: Hình thoi cũng là một hình bình…

Continue Reading Hình thoi
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Hình vuông

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau. Nhận xét 1:+…

Continue Reading Hình vuông
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 5: Tứ giác

Ôn tập chương 5 toán lớp 8

1. Tứ giác, tứ giác lồi Định nghĩa + Tứ giác $ABCD$ là một hình gồm bốn đoạn thẳng $AB$ , $BC$ , $CD$ ,…

Continue Reading Ôn tập chương 5 toán lớp 8