Câu hỏi: Các cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là:

Câu hỏi: Các cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là:
A. Lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa.
B. Lúa mì, cà phê, củ cải đường, chà là.
C. Lúa gạo, củ cải đường, hồ tiêu, mía.
D. Lúa mì, dừa, cà phê, cacao, mía.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản

Author: Cô Minh Anh