Câu hỏi: Nguyên nhân khu vực Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng là do

Câu hỏi: Nguyên nhân khu vực Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng là do
A. nền kinh tế phát triển mạnh và đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. là nơi tiếp giáp giữa hai đại dương, hai lục địa và nơi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng.
C. khu vực này tập trung rất nhiều loại khoáng sản.
D. là nơi đông dân nhất thế giới, tập trung nhiều thành phần dân tộc.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì khu vực này là nơi tiếp giáp giữa hai đại dương, vị trí cầu nối hai lục địa và là nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh