Danh mục: Giải toán lớp 8

Chương 1: phép nhân và phép chia các đa thức

 1. Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung
 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 6. Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 7. Chia đơn thức cho đơn thức
 8. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 9. Ôn tập chương 1 lớp 8

Chương 2: phân thức đại số

 1. Phân thức đại số
 2. Rút gọn phân thức đại số
 3. Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
 4. Cộng, trừ các phân thức
 5. Nhân, chia các phân thức
 6. Biến đổi các phân thức hữu tỉ
 7. Ôn tập chương 2 toán lớp 8

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Mở đầu về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 3. Phương trình tích
 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 6. Ôn tập chương 3 toán lớp 8

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Ôn tập chương 4 toán lớp 8

Chương 5: Tứ giác

 1. Tứ giác
 2. Hình thang
 3. Đường trung bình của tam giác, hình thang
 4. Đối xứng trục
 5. Hình bình hành
 6. Đối xứng tâm
 7. Hình chữ nhật
 8. Hình thoi
 9. Hình vuông
 10. Ôn tập chương 5 toán lớp 8

Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

 1. Đa giác, đa giác đều
 2. Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
 3. Diện tích hình thang, diện tích hình thoi
 4. Ôn tập chương 6 toán lớp 8

Chương 7: Tam giác đồng dạng

 1. Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
 2. Tính chất đường phân giác của tam giác
 3. Hai tam giác đồng dạng
 4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 5. Ôn tập chương 7 toán lớp 8

Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

 1. Hình hộp chữ nhật
 2. Thể tích hình hộp chữ nhật
 3. Hình lăng trụ đứng
 4. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
 5. Ôn tập chương 8 lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức

1. Các kiến thức cần nhớ Quy tắc nhân đơn thức với đa thức Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân…

Continue Reading Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Các kiến thức cần nhớ a. Bình phương của một tổng \({\left( {A + B} \right)^2}\) \(= {A^2} + 2AB + {B^2}\) với \(A,\,B\)…

Continue Reading Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành…

Continue Reading Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức

1. Các kiến thức cần nhớ Ta sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học để thực hiện phép phân tích đa thức…

Continue Reading Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

1. Các kiến thức cần nhớ Ngoài các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử để phân tích…

Continue Reading Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chia đơn thức cho đơn thức

1. Các kiến thức cần nhớ  a. Chia đơn thức cho đơn thức Quy tắc: Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trong…

Continue Reading Chia đơn thức cho đơn thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

1. Các kiến thức cần nhớ  Chia đa thức một biến đã sắp xếp – Muốn chia đa thức một biến $A$ cho đa thức…

Continue Reading Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Ôn tập chương 1 lớp 8

1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Quy tắc nhân đơn thức với đa thức Muốn nhân một đơn…

Continue Reading Ôn tập chương 1 lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Phân thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ  Phân thức đại số Định nghĩa: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một…

Continue Reading Phân thức đại số