Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào dưới đây?
A. Than, dầu mỏ, khí đốt, thiếc, vàng.
B. Dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, vàng.
C. Than, khí tự nhiên, dầu mỏ, sắt, đồng.
D. Dầu mỏ, khí đốt, than, kim cương, vàng.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về khoáng sản Đông Nam Á.
Giải thích: Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải nên khu vực này giàu có về tài nguyên khoáng sản. Một số loại khoáng sản chủ yếu ở Đông Nam Á là than, khí tự nhiên, dầu mỏ, sắt, đồng và thiếc.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh