Danh mục: Giải toán lớp 3

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 3. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 4. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 5. Ôn tập các bảng nhân
 6. Ôn tập các bảng chia
 7. Ôn tập về hình học toán lớp 3
 8. Ôn tập về giải toán toán lớp 3
 9. Xem đồng hồ

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 1. Bảng nhân 6
 2. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
 3. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
 4. Bảng chia 6
 5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 6. Lý thuyết chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 7. Phép chia hết và phép chia có dư
 8. Bảng nhân 7
 9. Gấp một số lên nhiều lần
 10. Bảng chia 7
 11. Giảm đi một số lần
 12. Tìm số chia
 13. Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke
 14. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài
 15. Thực hành đo độ dài
 16. Bài toán giải bằng hai phép tính
 17. Bảng nhân 8
 18. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 19. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 20. Lý thuyết Bảng chia 8
 21. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 22. Bảng nhân 9
 23. Lý thuyết Gam
 24. Bảng chia 9
 25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 27. Giới thiệu bảng nhân
 28. Giới thiệu bảng chia
 29. Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức
 30. Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật
 31. Hình vuông. Chu vi hình vuông

Chương 3: Các số đến 10000

 1. Các số có bốn chữ số. Số 10000
 2. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 3. So sánh các số trong phạm vi 10000
 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 6. Tháng-Năm
 7. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 8. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 9. Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
 10. Làm quen với chữ số La Mã
 11. Thực hành xem đồng hồ
 12. Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị
 13. Tiền Việt Nam
 14. Làm quen với thống kê số liệu

Chương 4: Các số đến 100000

 1. Các số có 5 chữ số. Số 100000
 2. So sánh các số trong phạm vi 100000
 3. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 4. Diện tích hình chữ nhật
 5. Diện tích hình vuông
 6. Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 7. Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 8. Tiền Việt Nam
 9. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 10. Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Chương 5: Ôn tập cuối năm

 1. Ôn tập các số đến 100000
 2. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
 3. Ôn tập về đại lượng
 4. Ôn tập về hình học
 5. Ôn tập về giải toán
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách đọc, viết số có ba chữ số +)  Khi đọc số, ta tách các số theo các hàng…

Continue Reading Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn cộng hoặc trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ta làm như sau: + Đặt tính: Đặt…

Continue Reading Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. – Thực hiện phép cộng từ…

Continue Reading Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thì viết thẳng cột với nhau. – Thực hiện phép…

Continue Reading Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các bảng nhân

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm phép nhân: Phép cộng hai hoặc nhiều số giống nhau thì em có thể viết dưới dạng phép…

Continue Reading Ôn tập các bảng nhân
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các bảng chia

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia \(2;3;4;5.\) – Cách nhẩm phép chia hết của một số tròn trăm cho \(2;3;4\) – Vận dụng…

Continue Reading Ôn tập các bảng chia
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập về hình học toán lớp 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ghi nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc và chu vi hình tam giác, hình tứ giác. – Muốn…

Continue Reading Ôn tập về hình học toán lớp 3
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập về giải toán toán lớp 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đối với các bài toán đố, cần lưu ý $4$ bước cơ bản: Bước 1: Đọc và phân tích đề. Đề…

Continue Reading Ôn tập về giải toán toán lớp 3
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Xem đồng hồ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Kim ngắn: chỉ giờ – Kim dài: chỉ phút – Kim dài, mảnh, chạy nhanh: kim giây – Cách đọc giờ đúng, giờ lẻ, giờ…

Continue Reading Xem đồng hồ
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Khái niệm phép nhân với ${\bf{6}}$: Các số $6$ được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển…

Continue Reading Bảng nhân 6