Câu hỏi: Đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo không phải là

Câu hỏi: Đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo không phải là
A. khu vực tập trung đảo lớn nhất thế giới.
B. ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa.
C. sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.
D. khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức đặc điểm tự nhiên Đông Nam Á hải đảo.
Giải thích:
– Đông Nam Á biển đảo là một trong những khu vực tập trung đảo lớn nhất thế giới, bao gồm nhiều quần đảo và hàng vạn đảo lớn, nhỏ.
– Đông Nam Á biển đảo ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa. Núi thường có độ cao dưới 3000 m. Đồng bằng lớn chỉ tập trung ở các đảo Ca-li-man-tan, Niu Ghi-nê…
– Đông Nam Á biển đảo nằm trong hai đới khí hậu: khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.
– Đông Nam Á biển đảo có sông ngắn, nhỏ -> Ý C sai.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh