Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là
A. Lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm.
B. Thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.
C. Lao động không cần cù, siêng năng.
D. Thiếu sự dẻo dai, năng động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/101 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh