Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á chưa phát huy được lợi thế của tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản là do

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á chưa phát huy được lợi thế của tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản là do
A. Thời tiết diễn biến thất thường, nhiều thiên tai đặc biệt là bão.
B. Hầu hết các nước phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
C. Phương tiện khai thác lạc hậu, chậm đổi mới công nghệ.
D. Số nước tiếp giáp biển ít, đường bờ biển nông, biển ít hải sản.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ đời sống kinh tế và cơ sở vật chất ngành đánh bắt thủy sản của phần lớn ngư dân ở các làng chài ven biển khu vực Đông Nam Á.
Giải thích: Các nước Đông Nam Á có lợi thế tiếp giáp với vùng biển rộng, có nhiều ngư trường lớn -> thuận lợi cho phát triển đánh bắt hải sản. Tuy nhiên phần lớn ngư dân vùng biển thuộc các nước Đông Nam Á có đời sống còn khó khăn, phương tiện đánh bắt lạc hậu, chậm đổi mới công nghệ nên năng suất thấp, chủ yếu đánh bắt ven bờ => Chưa phát huy được hết lợi thế của tài nguyên hải sản vùng biển.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh