Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do

Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do
A. Có số dân đông, nhiều quốc gia.
B. Nằm tiếp giáp giữa các đại dương lớn.
C. Vị trí cầu nối giữa lục địa Á – Âu và lục địa Ô-xtrây-li-a.
D. Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/101 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh