Câu hỏi: Đông Nam Á có nhiều núi lửa đang hoạt động do

Câu hỏi: Đông Nam Á có nhiều núi lửa đang hoạt động do
A. nằm trong vàng đai sinh khoáng Thái Bình Dương.
B. nằm kề vành đai lửa Thái Bình Dương.
C. nằm trong vành đai sinh khoáng địa trung hải.
D. nằm trong vùng có gió mùa điển hình của châu Á.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Chú ý cụm từ “nhiều núi lửa đang hoạt động”.
Giải thích: Đông Nam Á có vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”, lại là nơi hoạt động của các áp thấp nhiệt đới nên chịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai như động đất, sóng thần, bão, lũ lụt,…
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh