Danh mục: Giải toán lớp 9

Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

 1. Căn thức bậc hai
 2. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn
 3. Rút gọn biểu thức chứa căn
 4. Căn bậc ba
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 9

Chương 2: Hàm số bậc nhất

 1. Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Đồ thị hàm số y=ax + b
 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
 5. Hệ số góc của đường thẳng
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 9

Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 4. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 6. Ôn tập chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 4: Hàm số y=ax$^2$. phương trình bậc hai một ẩn

 1. Hàm số bậc hai một ẩn và đồ thị hàm số y=ax2
 2. Phương trình bậc hai một ẩn và công thức nghiệm
 3. Công thức nghiệm thu gọn
 4. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 5. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 6. Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol
 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 8. Hệ phương trình đối xứng
 9. Ôn tập chương 4 toán lớp 9

Chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 3. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 4. Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
 5. Ôn tập chương 5 toán lớp 9

Chương 6: Đường tròn

 1. Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn
 2. Đường kính và dây của đường tròn
 3. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
 5. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
 6. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 7. Ôn tập chương 6 toán lớp 9

Chương 7: Góc với đường tròn

 1. Góc ở tâm – Số đo cung
 2. Liên hệ giữa cung và dây
 3. Góc nội tiếp
 4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
 6. Cung chứa góc
 7. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
 8. Tứ giác nội tiếp
 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 10. Diện tích hình tròn, quạt tròn
 11. Ôn tập chương 7 toán lớp 9

Chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 4. Ôn tập chương 8 toán lớp 9
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Căn thức bậc hai

1. Các kiến thức cần nhớ Căn bậc hai số học Số dương a có đúng hai căn bậc hai là: $\sqrt a $ và…

Continue Reading Căn thức bậc hai
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn

1. Các kiến thức cần nhớ Định lý Với hai số $a,b$ không âm, ta có $\sqrt {ab} = \sqrt a .\sqrt b $. Với hai…

Continue Reading Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Rút gọn biểu thức chứa căn

1. Các kiến thức cần nhớ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Với hai biểu thức $A,B$ mà $B \ge 0$, ta có $\sqrt {{A^2}B} …

Continue Reading Rút gọn biểu thức chứa căn
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Căn bậc ba

1. Các kiến thức cần nhớ Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ta cần sử dụng thích hợp các phép biến…

Continue Reading Căn bậc ba
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

Ôn tập chương 1 toán lớp 9

1. Các kiến thức cần nhớ Căn bậc ba Định nghĩa: Căn bậc ba của một số $a$ là số $x$ sao cho ${x^3} = a$….

Continue Reading Ôn tập chương 1 toán lớp 9
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số

1. Các kiến thức cần nhớ Khái niệm hàm số +) Nếu đại lượng $y$ phụ thuộc vào đại lượng thay đổi $x$ sao cho…

Continue Reading Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa hàm số bậc nhất: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức $y =…

Continue Reading Hàm số bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Đồ thị hàm số y=ax + b

1. Các kiến thức cần nhớ Đồ thị hàm số $y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)$ Đồ thị hàm số $y =…

Continue Reading Đồ thị hàm số y=ax + b
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ Vị trí tương đối của hai đường thẳng: Cho hai đường thẳng $d:y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0}…

Continue Reading Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 9 Chương 2: Hàm số bậc nhất

Hệ số góc của đường thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ số góc của đường thẳng Cho đường thẳng \(d\) có phương trình \(y = ax + b\,\left( {a…

Continue Reading Hệ số góc của đường thẳng