Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?

Câu hỏi: Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?
A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn.
B. Núi và cao nguyên.
C. Các thung lũng rộng.
D. Đồi, núi và núi lửa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/99 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh