Câu hỏi: Ngành kinh tế truyền thống, đang được chú trọng phát triển ở hầu hết các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Ngành kinh tế truyền thống, đang được chú trọng phát triển ở hầu hết các nước Đông Nam Á là
A. Đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản.
B. Chăn nuôi bò.
. Khai thác và chế biến lâm sản.
D. Nuôi cừu để lấy lông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục IV, SGK/105 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh