Câu hỏi: Sản lượng điện tiêu dùng bình quân đầu người của Đông Nam Á thấp là do

Câu hỏi: Sản lượng điện tiêu dùng bình quân đầu người của Đông Nam Á thấp là do
A. Đông Nam Á chủ yếu phát triển nhiệt điện.
B. Sản lượng điện cao nhưng dân số đông.
C. Sản lượng điện thấp và dân số đông.
D. Đông Nam Á chủ yếu phát triển thủy điện.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Sản lượng điện của các quốc gia cao (năm 2003 là 439 tỉ kWh) nhưng đây là khu vực đông dân (trên 556 triệu người) nên sản lượng tiêu dùng bình quân đầu người thấp, chỉ bằng 1/3 bình quân sản lượng điện tiêu dùng của thế giới.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh