Danh mục: Giải toán lớp 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Ôn tập các số đến 100
 2. Số hạng – Tổng
 3. Đề-xi-mét
 4. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 1. Phép cộng có tổng bằng 10
 2. 26 + 4; 36 + 24
 3. 9 cộng với một số: 9 + 5
 4. 29 + 5
 5. 49 + 25
 6. 8 cộng với một số: 8 + 5
 7. 28 + 5
 8. 38 + 25
 9. Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 10. Bài toán về nhiều hơn
 11. 7 cộng với một số: 7 + 5
 12. 47 + 5
 13. Lý thuyết 47 + 25
 14. Bài toán về ít hơn
 15. Ki-lô-gam
 16. 6 cộng với một số : 6 + 5
 17. 26 + 5
 18. 36 + 15
 19. Bảng cộng
 20. Phép cộng có tổng bằng 100
 21. Lít

Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 1. Tìm một số hạng trong một tổng
 2. Số tròn chục trừ đi một số
 3. 11 trừ đi một số: 11 – 5
 4. 31 – 5
 5. 51 – 15
 6. 12 trừ đi một số
 7. 32 – 8
 8. 52 – 28
 9. Tìm số bị trừ
 10. 13 trừ đi một số : 13 – 5
 11. 33 – 5
 12. Lý thuyết 53 – 15
 13. 14 trừ đi một số: 14 – 8
 14. 34 – 8
 15. 54 – 18
 16. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 17. 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 19
 18. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
 19. Bảng trừ
 20. 100 trừ đi một số
 21. Tìm số trừ
 22. Đường thẳng
 23. Ngày, giờ
 24. Ngày, tháng

Chương 4: Ôn tập

 1. Ôn tập về phép cộng và phép trừ học kì 1
 2. Ôn tập về hình học học kì 1
 3. Ôn tập về đo lường học kì 1
 4. Ôn tập về giải toán học kì 1

Chương 5: Phép nhân và phép chia

 1. Tổng của nhiều số
 2. Lý thuyết Phép nhân
 3. Thừa số – Tích
 4. Bảng nhân 2
 5. Bảng nhân 3
 6. Bảng nhân 4
 7. Bảng nhân 5
 8. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
 9. Phép chia
 10. Bảng chia 2
 11. Một phần hai
 12. Số bị chia – Số chia – Thương
 13. Bảng chia 3
 14. Một phần ba
 15. Tìm một thừa số của phép nhân
 16. Bảng chia 4
 17. Một phần tư
 18. Bảng chia 5
 19. Một phần năm
 20. Giờ, phút – Thực hành xem đồng hồ
 21. Tìm số bị chia
 22. Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 23. Số 1 trong phép nhân và phép chia
 24. Số 0 trong phép nhân và phép chia.Số 0 trong phép nhân và phép chia

Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

 1. Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 2. So sánh các số tròn trăm
 3. Các số tròn chục từ 110 đến 200
 4. Các số từ 101 đến 110
 5. Các số từ 111 đến 200
 6. Các số có ba chữ số
 7. So sánh các số có ba chữ số
 8. Mét
 9. Ki-lô-mét
 10. Mi-li-mét
 11. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 12. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 13. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các số đến 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi \(100\). – Nhận biết các số có một chữ số; số…

Continue Reading Ôn tập các số đến 100
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Số hạng – Tổng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết vị trí và tên gọi của số hạng, tổng trong một phép cộng. – Thực hiện phép cộng…

Continue Reading Số hạng – Tổng
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đề-xi-mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: So sánh độ dài các đoạn thẳng – Đo độ dài các đoạn thẳng…

Continue Reading Đề-xi-mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ghi nhớ tên gọi và vị trí của số bị trừ, số trừ và hiệu trong phép tính trừ….

Continue Reading Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có tổng bằng 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Em cần ghi nhớ các cặp số có tổng bằng  là: \(10 = 1 + 9 = 2 + 8…

Continue Reading Phép cộng có tổng bằng 10
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

26 + 4; 36 + 24

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) và vận dụng vào giải toán đố. II. CÁC…

Continue Reading 26 + 4; 36 + 24
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

9 cộng với một số: 9 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nắm được bảng cộng \(9\) với một số. – Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai…

Continue Reading 9 cộng với một số: 9 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

29 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) – Vận dụng vào giải các bài toán…

Continue Reading 29 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

49 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi \(100\) và vận dụng vào giải toán đố. II. CÁC DẠNG…

Continue Reading 49 + 25
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

8 cộng với một số: 8 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng $8$ với một số. – Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng. – Trong…

Continue Reading 8 cộng với một số: 8 + 5