Danh mục: Giải toán lớp 7

Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
 2. Cộng trừ các số hữu tỉ
 3. Nhân chia các số hữu tỉ
 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
 6. Tỉ lệ thức
 7. Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau
 8. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
 9. Làm tròn số
 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 11. Số thực
 12. Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 3. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
 4. Đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 3: Thống kê

 1. Thu thập số liệu thống kê tần số
 2. Bảng tần số của dấu hiệu
 3. Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu
 4. Ôn tập chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

 1. Khái niệm về biểu thức đại số
 2. Giá trị của một biểu thức đại số
 3. Đơn thức
 4. Đơn thức đồng dạng
 5. Đa thức
 6. Cộng trừ đa thức
 7. Đa thức một biến
 8. Cộng trừ đa thức một biến
 9. Nghiệm của đa thức một biến
 10. Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số

Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh
 2. Hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng
 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 4. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
 5. Từ vuông góc đến song song
 6. Định lý
 7. Ôn tập chương 5

Chương 6: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác
 2. Hai tam giác bằng nhau
 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
 6. Tam giác cân
 7. Định lý Pytago
 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 9. Ôn tập chương 6: Tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 5. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 6. Tính chất đường trung trực của tam giác
 7. Tính chất ba đường cao của tam giác
 8. Ôn tập chương 7
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số hữu tỉ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\)  với \(a,b \in \mathbb{Z},\,b…

Continue Reading Tập hợp Q các số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Cộng trừ các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc cộng-trừ số hữu tỉ Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ $x,y$ bằng cách…

Continue Reading Cộng trừ các số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Nhân chia các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nhân hai số hữu tỉ Với \(x = \frac{a}{b};\,y = \frac{c}{d}\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) ta có: \(x.y…

Continue Reading Nhân chia các số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ $x$,…

Continue Reading Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Lũy thừa của một số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ $x$ , kí…

Continue Reading Lũy thừa của một số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Tỉ lệ thức

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa tỉ lệ thức + Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)…

Continue Reading Tỉ lệ thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau

I. Các kiến thức cần nhớ Tính chất dãy tỉ số bằng nhau * Ta có \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a + c}}{{b + d}}…

Continue Reading Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số thập phân hữu hạn Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có…

Continue Reading Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Làm tròn số

I. Các kiến thức cần nhớ Qui ước làm tròn số Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi…

Continue Reading Làm tròn số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa số vô tỉ + Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô…

Continue Reading Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai