Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở
A. Mật độ dân số cao hơn mức trung bình của toàn thế giới.
B. Dân cư tập trung đông ở Đông Nam Á lục địa, thưa ở Đông Nam Á biển đảo.
C. Dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ của các sông lớn, vùng ven biển.
D. Dân cư thưa thớt ở một số vùng đất đỏ badan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/101 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh