Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?
A. địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy hướng bắc – nam.
B. phần lớn có khí hậu xích đạo.
C. sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.
D. ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức về đặc điểm tư nhiên của Đông Nam Á lục địa.
Giải thích: Đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa là:
– Địa hình hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy hướng bắc – nam hoặc tây bắc – đông nam.
– Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
– Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.
– Ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ được bồi đắp bởi các hệ thống sông lớn.
=> Phần lớn có khí hậu xích đạo không phải là đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa.
Chọn đáp án B

Author: Cô Minh Anh