Danh mục: Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn

1. Đơn vị đo góc và cung tròn a) Đơn vị độ – Đường tròn bán kính \(R\) có độ dài \(2\pi R\) và có…

Continue Reading Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Góc lượng giác và cung lượng giác

1. Định nghĩa – Đường tròn định hướng là đường tròn có chiều di động đã được quy ước: chiều dương là ngược chiều kim…

Continue Reading Góc lượng giác và cung lượng giác
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác

1. Giá trị lượng giác \(\sin ,\cos ,\tan ,\cot \) Tính chất: \(\sin \alpha ,\,\cos \alpha \) xác định với mọi giá trị của \(\alpha…

Continue Reading Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

Giá trị lượng giác của góc (cung) có liên quan đặc biệt Để nhớ nhanh các công thức trên ta nhớ câu: ” $\cos $ đối…

Continue Reading Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Một số công thức biến đổi lượng giác

1. Công thức cộng \(\begin{array}{l}\sin (a + b) = \sin a.\cos b + \sin b.\cos a\\\sin (a – b) = \sin a.\cos b – \sin…

Continue Reading Một số công thức biến đổi lượng giác