Câu hỏi: Các nước thành lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu gồm:

Câu hỏi: Các nước thành lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu gồm:
A. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
B. Anh, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
C. Pháp, Ba Lan, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch.
D. Tây Ban Nha, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Áo, Lúc- xăm-bua.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/47, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh