Câu hỏi: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì

Câu hỏi: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì
A. càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ sóng dài mặt đất càng giảm.
B. càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ mặt trời càng giảm.
C. càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt
D. càng lên cao gió thổi càng mạnh nên càng lạnh.

Gợi ý câu trả lời

Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, trung bình cứ 100m giảm 0,6[sup]0[/sup] C do:
– Càng lên cao không khí loãng nên khả năng hấp thụ nhiệt càng giảm
– Mặt đất hấp thụ và tỏa nhiệt ⇒ càng lên cao và ở xa mặt đất thì bức xạ sóng dài mặt đất càng giảm, nhiệt độ càng giảm
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh