Câu hỏi: Cho biết chè là loại cây cận nhiệt, vùng Tây Nguyên nước ta có thể trồng được cây chè nhờ vào

Câu hỏi: Cho biết chè là loại cây cận nhiệt, vùng Tây Nguyên nước ta có thể trồng được cây chè nhờ vào
A. đất đỏ badan thích hợp.
B. khí hậu các cao nguyên trên 1000m mát mẻ.
C. độ cao của các cao nguyên thích hợp.
D. có một mùa đông nhiệt độ giảm thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Vùng Tây Nguyên nước ta có các cao nguyên badan đồ sộ với độ cao trên 1000m (cao nguyên Lâm Đồng, Di Linh). Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, do vậy ở các cao nguyên trên 1000m đã hình thành nên kiểu khí hậu mát mẻ, ôn hòa của vùng cận nhiệt thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây chè. Vùng Tây Nguyên nước ta có thể trồng được cây chè nhờ vào khí hậu các cao nguyên trên 1000m mát mẻ.

Author: Cô Minh Anh