Câu hỏi: Cho biết lịch học theo mùa của một trường cấp 3 ở Hà Nội như sau: Có sự thay đổi về thời gian học như trên để phù hợp với hiện tượng nào sau đây:

Câu hỏi: Cho biết lịch học theo mùa của một trường cấp 3 ở Hà Nội như sau:
Có sự thay đổi về thời gian học như trên để phù hợp với hiện tượng nào sau đây:
A. Ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.
B. Ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.
C. Ngày, đêm luân phiên nhau.
D. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.

Gợi ý câu trả lời

Quan sát thấy:
– Mùa hè: buổi sáng bắt đầu sớm và buổi chiều bắt đầu muộn – kết thúc muộn hơn
– Mùa đông: buổi sáng bắt đầu muộn và buổi chiều bắt đầu sớm, kết thúc sớm hơn.
⇒ Lịch học như trên phù hợp với thời gian ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở nước ta: mùa hạ ngày dài đêm ngắn (mặt trời mọc sớm, lặn muộn); mùa đông ngày ngắn đêm dài (mặt trời mọc muộn mà lặn sớm).
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh