Câu hỏi: Có 1 mẫu dung dịch FeSO$_{4}$ bị lẫn tạp chất CuSO$_{4}$, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại nào?

Câu hỏi: Có 1 mẫu dung dịch FeSO$_{4}$ bị lẫn tạp chất CuSO$_{4}$, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại nào?
A. Zn
B. Mg
C. Fe
D. Cu

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh