Câu hỏi: Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp có đặc điểm nào?

Câu hỏi: Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp có đặc điểm nào?
A. Có hàm lượng kỹ thuật cao và mới ra đời gần đây
B. Phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu
C. Có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước
D. Có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/120, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh