Câu hỏi: Cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con người là vai trò chung của ngành

Câu hỏi: Cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con người là vai trò chung của ngành
A. Trồng cây lương thực và cây công nghiệp.
B. Trồng cây lương thực và chăn nuôi
C. Trồng cây công nghiệp và thủy sản.
D. Thủy sản và chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Gợi ý: SGK/114 – 115, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh