Câu hỏi: Do nằm trong khu vực nội chí tuyến nên Biển Đông có

Câu hỏi: Do nằm trong khu vực nội chí tuyến nên Biển Đông có
A. bão và áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ nước biển cao, độ muối khá lớn.
B. khí hậu xích đạo, nhiệt độ cao, ẩm dồi dào, gió hoạt động theo mùa.
C. khí hậu nhiệt đới, mưa theo mùa, sinh vật biển đa dạng, phong phú.
D. dải hội tụ, bão, áp thấp nhiệt đới, dòng hải lưu, nhiều vùng ngập mặn.

Gợi ý câu trả lời

Do nằm trong khu vực nội chí tuyến nên Biển Đông có bão và áp thấp nhiệt đới, nhiệt độ nước biển cao, độ muối khá lớn => thể hiện đầy đủ tính chất nhiệt đới.
Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh