Câu hỏi: Ha-oai là hòn đảo nằm giữa đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Ha-oai là hòn đảo nằm giữa đại dương nào dưới đây?
A. Thái Bình Dương.
B. Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương.
D. Bắc Băng Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh